Lính Sinh viên

874 View | 0

Có một mùa xuân như thế

25/06/2016 21:42:02

Trường Sơn huyền thoại

 

Tiếng pháo nổ, rồi từng tràng pháo nổ/ Trên bàn thờ mâm cỗ đã bầy xong/ Mẹ tôi đang thắp dở nén hương vòng/ Chị tôi sắp bàn hồng mâm ngũ quả/ Anh tôi cắt khoanh giò đang bóc lá”...

...

Lính Sinh viên

5028 View | 0

Từ buổi lên đường (LSV)

18/06/2016 14:46:50

Trường Sơn huyền thoại

 

Ngày ấy hành quân trên đường Trường sơn lính ta ai cũng biết bài thơ này (in trên truyền đơn do máy bay của địch thả xuống). Không những các lính-sinh-viên, mà tất cả lính ta ai cũng đã từng nhặt và đọc, đọc xong lại mang làm giấy vệ sinh, ...

...

Lính Sinh viên

1156 View | 0

Nhớ ngày vượt Trường Sơn (TPO)

29/05/2016 20:14:55

Trường Sơn huyền thoại

 

Cách đây 36 năm, chúng tôi có mặt trên con đường Trường Sơn huyền thoại, từ huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, qua một số tỉnh của hai nước bạn Lào, Campuchia, rồi vượt qua sông Vàm Cỏ Đông, trở về tỉnh Tây Ninh, Việt Nam....

...

Lính Sinh viên

1080 View | 0

Trường Sơn - Nơi huyền thoại bắt đầu_1/15 (clip)

28/05/2016 19:27:37

Trường Sơn huyền thoại

 

Đường Trường Sơn hay đường mòn Hồ Chí Minh là mạng lưới giao thông quân sự chiến lược chạy từ lãnh thổ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào tới lãnh thổ Việt Nam Cộng hòa, đi qua miền Trung Việt Nam, hạ Lào, và Campuchia...

...

Lính Sinh viên

1189 View | 0

Những phút nghiêng mình bên Trường Sơn huyền thoại

27/05/2016 14:59:03

Trường Sơn huyền thoại

 

 

Bắt đầu từ bến phà Xuân Sơn nơi đường Trường Sơn chia làm 2 nhánh đông - tây, tôi thực hiện cuộc hành trình thiên lý dọc con đường Trường Sơn huyền thoại qua đất Quảng Bình. 

...

Lính Sinh viên

600 View | 0

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (10/10)

20/05/2016 15:48:05

Trường Sơn huyền thoại

 

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (10/10)

...

Lính Sinh viên

521 View | 0

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (9/10)

20/05/2016 15:47:40

Trường Sơn huyền thoại

 

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (9/10)

...

Lính Sinh viên

526 View | 0

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (8/10)

20/05/2016 15:46:58

Trường Sơn huyền thoại

 

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (8/10)

...

Lính Sinh viên

529 View | 0

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (7/10)

20/05/2016 15:46:29

Trường Sơn huyền thoại

 

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (7/10)

...

 

Lính Sinh viên

536 View | 0

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (6/10)

20/05/2016 15:46:04

Trường Sơn huyền thoại

 

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (6/10)

...

 

Có thể bạn sẽ thích