Lính Sinh viên

42 View | 0

Một huyền thoại mẹ (LKH)

31/05/2017 18:31:45

Ký ức chiến tranh

Người mẹ ấy một mình mang nặng đẻ đau, nuôi dạy khôn lớn trong môi trường đầy rẫy thói hư tật xấu nơi vùng địch chiếm cả bảy người con với sự dè bỉu cười chê của xóm giềng, họ hàng: “không chồng mà chửa”- mưu kế tự bày cho chồng đi thoát ly mà vẫn bảo vệ được gia đình con cái. Khi các con đủ lớn sắp xếp cho từng người thoát ly vào chiến khu. ...

...

Lính Sinh viên

667 View | 0

Xuất hiện nhân vật còn lại trong bức ảnh *Hai người lính*

09/05/2017 11:12:18

Ký ức chiến tranh

TP - “Hai người lính” là bức ảnh nổi tiếng bởi sự độc đáo. Về số phận nhân vật trong ảnh, thoạt tiên có tin anh bộ đội đã chết, còn người lính Sài Gòn không manh mối. Sau đó anh bộ đội xuất hiện trên báo Tiền Phong tươi cười khỏe mạnh, còn người lính Sài Gòn thì có giả thiết là đã tử trận. Và bây giờ, hy vọng đúng là sự thật hoàn toàn, và tin vui cho tất cả ai quan tâm bức ảnh “Hai người lính”.

...

Lính Sinh viên

681 View | 0

Tìm gặp người lính Sài Gòn trong bức ảnh *Hai người lính*

09/05/2017 11:11:26

Ký ức chiến tranh

Sau manh mối đầu tiên về người lính còn lại của bức ảnh “Hai người lính”, phóng viên cất công tìm gặp được nhân vật của chúng ta để thông tin đến bạn đọc, hầu khép lại câu chuyện có hậu về bức ảnh lịch sử.

...

Lính Sinh viên

779 View | 0

BIÊN BẢN CHIẾN TRANH 1-2-3-4.75 (full)

02/05/2017 11:59:35

Ký ức chiến tranh

 

Đọc truyện dài kỳ: Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 (full 33 bài)
Tác giả: Nhà báo, Nhà văn Trần Mai Hạnh
Giọng đọc: NSƯT Việt Hùng
(Nghe bài khác xin bấm vào ký hiệu next (►▌) để chọn bài)

... 

 

Lính Sinh viên

350 View | 0

Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 (33/33)

02/05/2017 11:17:01

Ký ức chiến tranh

Đọc truyện dài kỳ: Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 (33/33)

Tác giả: Nhà báo, Nhà văn Trần Mai Hạnh

Giọng đọc: NSƯT Việt Hùng

...

Lính Sinh viên

326 View | 0

Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 (32/33)

02/05/2017 11:16:55

Ký ức chiến tranh

Đọc truyện dài kỳ: Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 (32/33)

Tác giả: Nhà báo, Nhà văn Trần Mai Hạnh

Giọng đọc: NSƯT Việt Hùng

...

Lính Sinh viên

391 View | 0

Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 (31/33)

02/05/2017 11:16:49

Ký ức chiến tranh

Đọc truyện dài kỳ: Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 (31/33)

Tác giả: Nhà báo, Nhà văn Trần Mai Hạnh

Giọng đọc: NSƯT Việt Hùng

...

Lính Sinh viên

309 View | 0

Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 (30/33)

02/05/2017 11:16:43

Ký ức chiến tranh

Đọc truyện dài kỳ: Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 (30/33)

Tác giả: Nhà báo, Nhà văn Trần Mai Hạnh

Giọng đọc: NSƯT Việt Hùng

...

Lính Sinh viên

318 View | 0

Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 (29/33)

02/05/2017 11:16:32

Ký ức chiến tranh

Đọc truyện dài kỳ: Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 (29/33)

Tác giả: Nhà báo, Nhà văn Trần Mai Hạnh

Giọng đọc: NSƯT Việt Hùng

...

 

Lính Sinh viên

325 View | 0

Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 (28/33)

02/05/2017 11:16:03

Ký ức chiến tranh

Đọc truyện dài kỳ: Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 (28/33)

Tác giả: Nhà báo, Nhà văn Trần Mai Hạnh

Giọng đọc: NSƯT Việt Hùng

...

Có thể bạn sẽ thích