Lính Sinh viên

2434 View | 0

Nhật ký quân ngũ_1/17 (KVL)

28/05/2016 19:38:56

Đường ra trận

 

... Cuốn "Nhật ký quân ngũ" được anh ghi chép tỷ mỷ, chi tiết từng ngày một, tròn một năm kể từ ngày đầu nhập ngũ, huấn luyện tân binh tại C2, D74, F304B (Phú Dương, Dương Thành, Phú Bình, Bắc Thái), ...

...

Lính Sinh viên

1078 View | 1

Ký ức Trường Sơn_1/11 (TQT)

28/05/2016 19:36:26

Đường ra trận

 

LSV vừa nhận được thư anh Thế Lộc gửi tới kèm theo bài thơ "Ký ức Trường Sơn" của anh Thiều Quang Thạch (CCB E320, QK8). ...

.....

Có thể bạn sẽ thích