Lính Sinh viên

5289 View | 0

Biên giới Tây Nam - Cuộc chiến bắt buộc_1/10

02/06/2016 18:19:48

CTBG Tây Nam & MT479

 

TẬP 1_ĐÔNG DƯƠNG - PHIM TÀI LIỆU (HTV9)

 

Phim do TFS và Hãng phim truyền hình Bản Sắc Việt hợp tác sản xuất, đề cập đến giai đoạn lịch sử 1975-1989 của dân tộc VN - vốn được xem là giai đoạn "nhạy cảm", gắn liền với cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hướng biên giới Tây Nam và nhiệm vụ quốc tế cao cả của quân tình nguyện VN trên đất bạn Campuchia.

....

Lính Sinh viên

1992 View | 0

Tội ác dã man của tập đoàn ác thú Pol-pot ở Tây Ninh_1/5

28/05/2016 20:08:27

CTBG Tây Nam và MT479

 

Chuyện kinh hoàng chưa biết về tội ác diệt chủng của Pol Pot ở Tây Ninh.

(VTC News) - Chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ, lũ ác thú đã cướp đi sinh mạng của hơn 592 người dân vô tội.

...

Lính Sinh viên

767 View | 0

Biên giới Tây Nam - Cuộc chiến bắt buộc_10/10

28/05/2016 18:06:15

CTBG Tây Nam & MT479

 

TẬP 10_VIỆT NAM SỨ MỆNH VINH QUANG

 

Phim do TFS và Hãng phim truyền hình Bản Sắc Việt hợp tác sản xuất, đề cập đến giai đoạn lịch sử 1975-1989 của dân tộc VN - vốn được xem là giai đoạn "nhạy cảm", gắn liền với cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hướng biên giới Tây Nam và nhiệm vụ quốc tế cao cả của quân tình nguyện VN trên đất bạn Campuchia.

....

Lính Sinh viên

688 View | 0

Biên giới Tây Nam - Cuộc chiến bắt buộc_5/10

28/05/2016 18:05:36

CTBG Tây Nam & MT479

 

TẬP 5_GIÚP BẠN - PHIM TÀI LIỆU (HTV9)

 

Phim do TFS và Hãng phim truyền hình Bản Sắc Việt hợp tác sản xuất, đề cập đến giai đoạn lịch sử 1975-1989 của dân tộc VN - vốn được xem là giai đoạn "nhạy cảm", gắn liền với cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hướng biên giới Tây Nam và nhiệm vụ quốc tế cao cả của quân tình nguyện VN trên đất bạn Campuchia.

....

Lính Sinh viên

761 View | 0

Biên giới Tây Nam - Cuộc chiến bắt buộc_4/10

28/05/2016 18:05:23

CTBG Tây Nam & MT479

 

TẬP 4_PHÒNG THỦ - PHIM TÀI LIỆU (HTV9)

 

Phim do TFS và Hãng phim truyền hình Bản Sắc Việt hợp tác sản xuất, đề cập đến giai đoạn lịch sử 1975-1989 của dân tộc VN - vốn được xem là giai đoạn "nhạy cảm", gắn liền với cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hướng biên giới Tây Nam và nhiệm vụ quốc tế cao cả của quân tình nguyện VN trên đất bạn Campuchia.

....

Lính Sinh viên

1107 View | 0

Biên giới Tây Nam - Cuộc chiến bắt buộc_2/10

28/05/2016 18:05:05

CTBG Tây Nam & MT479

 

TẬP 2_KHƠ ME ĐỎ - PHIM TÀI LIỆU (HTV9)

 

Phim do TFS và Hãng phim truyền hình Bản Sắc Việt hợp tác sản xuất, đề cập đến giai đoạn lịch sử 1975-1989 của dân tộc VN - vốn được xem là giai đoạn "nhạy cảm", gắn liền với cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hướng biên giới Tây Nam và nhiệm vụ quốc tế cao cả của quân tình nguyện VN trên đất bạn Campuchia.

....

Lính Sinh viên

749 View | 0

Biên giới Tây Nam - Cuộc chiến bắt buộc_3/10

28/05/2016 18:04:43

CTBG Tây Nam & MT479

 

TẬP 3_PHẢN BỘI - PHIM TÀI LIỆU (HTV9)

 

Phim do TFS và Hãng phim truyền hình Bản Sắc Việt hợp tác sản xuất, đề cập đến giai đoạn lịch sử 1975-1989 của dân tộc VN - vốn được xem là giai đoạn "nhạy cảm", gắn liền với cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hướng biên giới Tây Nam và nhiệm vụ quốc tế cao cả của quân tình nguyện VN trên đất bạn Campuchia.

....

Lính Sinh viên

696 View | 0

Biên giới Tây Nam - Cuộc chiến bắt buộc_6/10

28/05/2016 18:03:42

CTBG Tây Nam & MT479

 

TẬP 6_PHẢN CÔNG

 

Phim do TFS và Hãng phim truyền hình Bản Sắc Việt hợp tác sản xuất, đề cập đến giai đoạn lịch sử 1975-1989 của dân tộc VN - vốn được xem là giai đoạn "nhạy cảm", gắn liền với cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hướng biên giới Tây Nam và nhiệm vụ quốc tế cao cả của quân tình nguyện VN trên đất bạn Campuchia.

....

Lính Sinh viên

738 View | 0

Biên giới Tây Nam - Cuộc chiến bắt buộc_7/10

28/05/2016 18:03:27

CTBG Tây Nam & MT479

 

TẬP 7_MẶT TRẬN 719

 

Phim do TFS và Hãng phim truyền hình Bản Sắc Việt hợp tác sản xuất, đề cập đến giai đoạn lịch sử 1975-1989 của dân tộc VN - vốn được xem là giai đoạn "nhạy cảm", gắn liền với cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hướng biên giới Tây Nam và nhiệm vụ quốc tế cao cả của quân tình nguyện VN trên đất bạn Campuchia.

....

Lính Sinh viên

699 View | 0

Biên giới Tây Nam - Cuộc chiến bắt buộc_9/10

28/05/2016 18:03:11

CTBG Tây Nam & MT479

 

TẬP 9_VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA

 

Phim do TFS và Hãng phim truyền hình Bản Sắc Việt hợp tác sản xuất, đề cập đến giai đoạn lịch sử 1975-1989 của dân tộc VN - vốn được xem là giai đoạn "nhạy cảm", gắn liền với cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hướng biên giới Tây Nam và nhiệm vụ quốc tế cao cả của quân tình nguyện VN trên đất bạn Campuchia.

....

Có thể bạn sẽ thích