Biên giới Tây Nam - Cuộc chiến bắt buộc_1/10

By Lính Sinh viên

CTBG Tây Nam & MT479

 

TẬP 1_ĐÔNG DƯƠNG - PHIM TÀI LIỆU (HTV9)

 

Phim do TFS và Hãng phim truyền hình Bản Sắc Việt hợp tác sản xuất, đề cập đến giai đoạn lịch sử 1975-1989 của dân tộc VN - vốn được xem là giai đoạn "nhạy cảm", gắn liền với cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hướng biên giới Tây Nam và nhiệm vụ quốc tế cao cả của quân tình nguyện VN trên đất bạn Campuchia.

....

More...

Tội ác dã man của tập đoàn ác thú Pol-pot ở Tây Ninh_1/5

By Lính Sinh viên

CTBG Tây Nam và MT479

 

Chuyện kinh hoàng chưa biết về tội ác diệt chủng của Pol Pot ở Tây Ninh.

(VTC News) - Chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ, lũ ác thú đã cướp đi sinh mạng của hơn 592 người dân vô tội.

...

More...

Biên giới Tây Nam - Cuộc chiến bắt buộc_10/10

By Lính Sinh viên

CTBG Tây Nam & MT479

 

TẬP 10_VIỆT NAM SỨ MỆNH VINH QUANG

 

Phim do TFS và Hãng phim truyền hình Bản Sắc Việt hợp tác sản xuất, đề cập đến giai đoạn lịch sử 1975-1989 của dân tộc VN - vốn được xem là giai đoạn "nhạy cảm", gắn liền với cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hướng biên giới Tây Nam và nhiệm vụ quốc tế cao cả của quân tình nguyện VN trên đất bạn Campuchia.

....

More...

Biên giới Tây Nam - Cuộc chiến bắt buộc_5/10

By Lính Sinh viên

CTBG Tây Nam & MT479

 

TẬP 5_GIÚP BẠN - PHIM TÀI LIỆU (HTV9)

 

Phim do TFS và Hãng phim truyền hình Bản Sắc Việt hợp tác sản xuất, đề cập đến giai đoạn lịch sử 1975-1989 của dân tộc VN - vốn được xem là giai đoạn "nhạy cảm", gắn liền với cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hướng biên giới Tây Nam và nhiệm vụ quốc tế cao cả của quân tình nguyện VN trên đất bạn Campuchia.

....

More...

Biên giới Tây Nam - Cuộc chiến bắt buộc_4/10

By Lính Sinh viên

CTBG Tây Nam & MT479

 

TẬP 4_PHÒNG THỦ - PHIM TÀI LIỆU (HTV9)

 

Phim do TFS và Hãng phim truyền hình Bản Sắc Việt hợp tác sản xuất, đề cập đến giai đoạn lịch sử 1975-1989 của dân tộc VN - vốn được xem là giai đoạn "nhạy cảm", gắn liền với cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hướng biên giới Tây Nam và nhiệm vụ quốc tế cao cả của quân tình nguyện VN trên đất bạn Campuchia.

....

More...

Biên giới Tây Nam - Cuộc chiến bắt buộc_2/10

By Lính Sinh viên

CTBG Tây Nam & MT479

 

TẬP 2_KHƠ ME ĐỎ - PHIM TÀI LIỆU (HTV9)

 

Phim do TFS và Hãng phim truyền hình Bản Sắc Việt hợp tác sản xuất, đề cập đến giai đoạn lịch sử 1975-1989 của dân tộc VN - vốn được xem là giai đoạn "nhạy cảm", gắn liền với cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hướng biên giới Tây Nam và nhiệm vụ quốc tế cao cả của quân tình nguyện VN trên đất bạn Campuchia.

....

More...

Biên giới Tây Nam - Cuộc chiến bắt buộc_3/10

By Lính Sinh viên

CTBG Tây Nam & MT479

 

TẬP 3_PHẢN BỘI - PHIM TÀI LIỆU (HTV9)

 

Phim do TFS và Hãng phim truyền hình Bản Sắc Việt hợp tác sản xuất, đề cập đến giai đoạn lịch sử 1975-1989 của dân tộc VN - vốn được xem là giai đoạn "nhạy cảm", gắn liền với cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hướng biên giới Tây Nam và nhiệm vụ quốc tế cao cả của quân tình nguyện VN trên đất bạn Campuchia.

....

More...

Biên giới Tây Nam - Cuộc chiến bắt buộc_6/10

By Lính Sinh viên

CTBG Tây Nam & MT479

 

TẬP 6_PHẢN CÔNG

 

Phim do TFS và Hãng phim truyền hình Bản Sắc Việt hợp tác sản xuất, đề cập đến giai đoạn lịch sử 1975-1989 của dân tộc VN - vốn được xem là giai đoạn "nhạy cảm", gắn liền với cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hướng biên giới Tây Nam và nhiệm vụ quốc tế cao cả của quân tình nguyện VN trên đất bạn Campuchia.

....

More...

Biên giới Tây Nam - Cuộc chiến bắt buộc_7/10

By Lính Sinh viên

CTBG Tây Nam & MT479

 

TẬP 7_MẶT TRẬN 719

 

Phim do TFS và Hãng phim truyền hình Bản Sắc Việt hợp tác sản xuất, đề cập đến giai đoạn lịch sử 1975-1989 của dân tộc VN - vốn được xem là giai đoạn "nhạy cảm", gắn liền với cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hướng biên giới Tây Nam và nhiệm vụ quốc tế cao cả của quân tình nguyện VN trên đất bạn Campuchia.

....

More...

Biên giới Tây Nam - Cuộc chiến bắt buộc_9/10

By Lính Sinh viên

CTBG Tây Nam & MT479

 

TẬP 9_VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA

 

Phim do TFS và Hãng phim truyền hình Bản Sắc Việt hợp tác sản xuất, đề cập đến giai đoạn lịch sử 1975-1989 của dân tộc VN - vốn được xem là giai đoạn "nhạy cảm", gắn liền với cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hướng biên giới Tây Nam và nhiệm vụ quốc tế cao cả của quân tình nguyện VN trên đất bạn Campuchia.

....

More...

Biên giới Tây Nam - Cuộc chiến bắt buộc_8/10

By Lính Sinh viên

CTBG Tây Nam & MT479

 

TẬP 8_HỒI SINH

 

Phim do TFS và Hãng phim truyền hình Bản Sắc Việt hợp tác sản xuất, đề cập đến giai đoạn lịch sử 1975-1989 của dân tộc VN - vốn được xem là giai đoạn "nhạy cảm", gắn liền với cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hướng biên giới Tây Nam và nhiệm vụ quốc tế cao cả của quân tình nguyện VN trên đất bạn Campuchia.

....

More...

Tội ác dã man của tập đoàn ác thú Pol-pot ở Tây Ninh_4/5

By Lính Sinh viên

CTBG Tây Nam và MT479

 

Căm hận ngút trời ác thú Khmer Đỏ cưỡng hiếp, hành quyết 11 thầy cô giáo

(VTC News) – Ác thú Khmer Đỏ không dùng súng bắn, mà hành hình bằng cách lấy dao đâm rạch chi chít trên thân thể, rồi sau đó cắt đầu thầy, cô giáo.

...

More...

Tội ác dã man của tập đoàn ác thú Pol-pot ở Tây Ninh_3/5

By Lính Sinh viên

CTBG Tây Nam và MT479

 

Những cảnh tượng bi thảm trong đêm hành quyết tập thể của ác thú Pol Pot

(VTC News) - Một tên ác thú Pol Pot thấy đứa bé đang bú người mẹ đã chết, liền cầm mũi giáo chọc thẳng xuống, nhấc bổng lên trời, rồi ném cả ngọn giáo lẫn đứa bé xấu số vào đống lửa đang bùng cháy.

...

More...

Tội ác dã man của tập đoàn ác thú Pol-pot ở Tây Ninh_2/5

By Lính Sinh viên

CTBG Tây Nam và MT479

 

Ám ảnh đêm thảm sát man rợ của Khmer Đỏ ở Tây Ninh

(VTC News) - Xác người ngổn ngang, chồng chất, chết đủ các tư thế, các kiểu nằm. Xác người nằm lẫn lộn, bầy nhầy không biết của ai với ai.

...

More...

Tội ác dã man của tập đoàn ác thú Pol-pot ở Tây Ninh_5/5

By Lính Sinh viên

CTBG Tây Nam và MT479

 

Tội ác thấu tận trời xanh của tập đoàn ác thú Pol Pot

(VTC News) - Trong đêm thảm kịch 38 năm trước, một mình bà Cư chạy thoát, cả gia đình bà 9 người đã bị bọn ác thú Khmer Đỏ giết sạch.

...

More...