Lính Sinh viên

3311 View | 0

Ngày xưa như sắt như đồng

04/02/2017 11:15:36

Bao giờ cho đến ngày xưa

LSV (s/t & g/th)

 

Ngày xưa như sắt như đồng

Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa

Bây giờ như cải muối dưa

Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu...

...

Có thể bạn sẽ thích