Name : Lính Sinh viên

Email : linhsinhvien2013@gmail.com

Address : Hà Nội, Việt Nam

Phone : 090.452.xxxx

 

LÍNH SINH VIÊN

================

+ Email: linhsinhvien2013@gmail.com

================

+ Admin: CSV K16XD_CCB 12ly8 (C18, E4, QK7, MĐNB)

================

Diễn đàn của các cựu chiến binh, bạn chiến đấu, đồng môn, đồng ngũ, đồng nghiệp,...:

+ Cựu Sinh viên các trường ĐH xây dựng, ĐH thông tin liên lạc,

+ Cựu học sinh các trường Trung cấp địa chất, lâm nghiệp, cơ điện,...

+ Cựu cán bộ CNV các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn Khu tự trị Việt Bắc...

+ Cựu Chiến Binh D74, F304B (QKVB)

+ Đoàn đi chiến trường B2, phiên hiệu 2013

+ Cựu Chiến Binh E4 & E33 (F5 & F6, Quân khu 7)

+ Cựu Chiến Binh E207 & E24 (Quân khu 8)

=========================

Tuyên dương đơn vị AHLLVTND:

+ C18 (E4, QK7): ngày 02/10/76

+ D24: ngày 20/12/1973

+ E4 : ngày 23/09/73 & 20/12/79

+ F5 : ngày 15/01/76 & 20/12/79

=========================