Lúc nào cũng... (HTH)

13/01/2018,14:16:29 | 718 | 0

Đồng đội viết

 

LÚC NÀO CŨNG...

 

 

Ăn lúc nào cũng nhanh

Bát đầy không cần thịt

Dù không còn là Lính

 

Bước lúc nào cũng dài

Đúng giờ và đúng hẹn

Dù không còn là Lính

 

Hát lúc nào cũng to

Quốc ca không cần nhạc

Dù không còn là Lính

 

Thơ lúc nào cũng tình

Em lúc nào cũng xinh

Anh mãi còn nguyên Lính

 

Sớm Tháng Giêng 2018

Hà Thanh Hiển

LSV (g/th) 

 


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'24969','04t58iavmi0j4bploukb72rjn6','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-22 14:54:17','/a366256/luc-nao-cung-hth.html')