Làm tính trừ ở Nghĩa trang Trường Sơn (HTH)

21/09/2017,09:38:42 | 188 | 0

Đồng đội viết

                    LÀM TÍNH TRỪ Ở NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN (NĂM 2003)

Hà Thanh Hiển

 

 

Ảnh: Tác giả tại Nghĩa trang Trường Sơn 2003

 

                                   Sinh năm 52, hy sinh năm 68

                                   Nữ Liệt sĩ của Trường Sơn

                                   O Dân công Hỏa tuyến

                                   Hay Cô gái Đường dây Binh trạm

 

                                   Lấy năm nay mà trừ

                                   Chị đã quá 50

                                   Lấy năm ấy mà trừ

                                   Em mới vừa 16

 

                                   Người trở về

                                   Đã sang thời tóc bạc rất mau

                                   Người ở lại

                                   Thanh xuân không có tuổi

                                   Những vầng Trăng Con Gái

                                   Tròn trắng mãi

                                   Giữa Đại ngàn nguyên sơ

 

                                                           11-2003

                                                     Hà Thanh Hiển

                                   LSV (g/th)

 


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích