Thế hệ anh hùng (DVD)

26/04/2016,12:02:13 | 494 | 0

Đồng đội viết

 

THẾ  HỆ  ANH  HÙNG

Thơ: Đỗ Việt Dũng (Thế Lộc gửi)

 

Cứ mỗi lần thăm lại chiến trường xưa

Lại hao hụt mất vài ba đồng đội

Chưa kể nốt những mẩu đời lửa khói

Chốn dương gian đã xộc xệch đội hình

 

 

Hỡi những ai chưa biết giật mình

Khi cựu chiến binh mỗi ngày một ít

Chưa lành lặn vết thương da thịt

Đã tiễn nhau về già

 

 

Chiến tranh đã lùi xa

Tấm huân chương cất kỹ

Cơm áo đời thường mấy khi được nghỉ

Ngày lễ định mang đeo lại thấy ngại ngùng

 

Bởi tôi hiểu để trở thành dũng sĩ, để trở thành anh hùng

Có công của người ngã xuống

Có cả công của người làm ruộng

Thì tấm huân chương kia đâu phải của riêng mình

 

Bởi tôi hiểu: ở chiến trường một người lính hy sinh

Thì ở hậu phương thêm một người góa bụa

Và còn nhiều nhiều nữa

Những anh hùng không tên

 

Đến một ngày đâu đó dẫu quên

Tất cả thành quá khứ

Nhưng chắc mai sau lịch sử

Sẽ tạc chân dung một thế hệ anh hùng.

 

 

Thông tin CCB Hải Phòng - (Thế Lộc g/th)


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích