Nghe: Có một thời như thế 29/29 (VM)

Ký ức chiến tranh

Nghe đọc truyện đêm khuya: CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ (29/29)

Võ Minh - Cựu chiến binh Trung đoàn 271, Miền Đông Nam Bộ

 

 

LSV (g/th)

************

Nghe các bài khác: bấm chuột phải vào tên bài và chuột trái vào "Mở liên kết trong tab mới":

Bài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5Bài 6Bài 7Bài 8Bài 9Bài 10Bài 11Bài 12Bài 13Bài 14Bài 15Bài 16Bài 17Bài 18Bài 19Bài 20Bài 21Bài 22Bài 23Bài 24Bài 25Bài 26Bài 27Bài 28Bài 29.