Nhớ về Đá Biên (LSV)

06/06/2016,19:32:08 | 500 | 0

Đá Biên & e207

 

NHỚ VỀ ĐÁ BIÊN

 

Đã gần tới ngày giỗ thứ 40 các liệt sỹ E207 hy sinh tại Đá Biên ngày 03/10/1973 (08/09/Quý Sửu). Chúng ta cùng xem lại những hình ảnh hai năm qua (2011-2012) của các tác giả là CCB (Hoài Giang, Hồ Tĩnh Tâm, Phạm Văn Thông, Vũ Trung Kiên, Phan Xuân Thi, Nguyễn Bá Sỹ, Nguyễn Trọng Tình... và các tác phẩm của nhiều tay máy chuyên và không chuyên khác).

 

 

 

     

 

     

 

     

 

 

     

 

     

 

     

 

 

     

 

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

LSV (g/th)


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích