Thả hoa đăng ở Miếu Bắc Bỏ (VTV9)

04/05/2016,10:51:04 | 288 | 0

Đá Biên & e207

 

THẢ HOA ĐĂNG Ở MIẾU BẮC BỎ (VTV9)

 

Đoàn Lính sinh viên tham dự Lễ Thả hoa đăng đêm 11-10-2013 trước ngày Lễ giỗ liệt sỹ ở Miếu Bắc Bỏ, Đá Biên, Thạnh Hóa, Long An.

 

 

Nguyễn Bá Sỹ (giới thiệu)


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích