Thả hoa đăng ở Miếu Bắc Bỏ (VTV9)

04/05/2016,10:51:04 | 352 | 0

Đá Biên & e207

 

THẢ HOA ĐĂNG Ở MIẾU BẮC BỎ (VTV9)

 

Đoàn Lính sinh viên tham dự Lễ Thả hoa đăng đêm 11-10-2013 trước ngày Lễ giỗ liệt sỹ ở Miếu Bắc Bỏ, Đá Biên, Thạnh Hóa, Long An.

 

 

Nguyễn Bá Sỹ (giới thiệu)


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'24969','asb08obt0tifdf5ie32mm5kon4','0','Guest','0','54.161.49.216','2018-08-16 17:18:16','/a299851/tha-hoa-dang-o-mieu-bac-bo-vtv9.html')